Telefon
WhatsApp

Enerji İmar Planlaması

En-es Harita, Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş Enerjisi Santralleri, Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri, ve Kömür Santralleri için aşağıdaki konularda çözümler sunmaktadır.

Her ölçekte halihazır harita yapımı,
Mülkiyet tespiti,
İlgili kurumlara verilecek harita, mülkiyet bilgileri temini, müracaat dosyası oluşturulması,
İmar Hizmetlerinin verilmesi,
Toprak koruma projesi ve ilgili kurum görüşlerinin alınması,
Orman dosyasının hazırlanması ve orman izni takibi,
Enerji İletim Hattının kamulaştırma ön izin, kamulaştırma projesi yapımı ve onayı, kamulaştırma bedel dosyasının hazırlanması

BİZ SİZİ ARAYALIM